hits

Insomni

Fant en test da, jippi (...), på dagbladet.no. Om søvnproblemer. Dette ble mitt resultat:

 


INSOMNI

Du har, ifølge svarene dine, diagnosen insomni. Dette er en søvnforstyrrelse som kjennetegnes av innsovningsproblemer, nattlige oppvåkninger og tretthet/søvnighet om dagen. Noen pasienter sliter utelukkende med dårlig kvalitet på søvnen, noe som ofte betyr at insomnien er forbundet med andre sykdommer (for eksempel søvnapne eller hypersomni). Ved insomni anbefales i første rekke ikke-medikamentelle råd. Best effekt har kognitiv atferdsterapi for insomni. Ta dette opp med fastlegen din. Du kan lese mer om insomni og slik behandling på hjemmesidene til Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no). En selvhjelpsbok (?Bedre søvn. En håndbok for deg som sover dårlig?, av Bjørn Bjorvatn, utgitt av forlaget Vigmostad & Bjørke) har dokumentert effekt ved slike plager.

Du angir ikke symptomer på søvnapne.
Du angir ikke symptomer på restless legs.
Du angir ikke symptomer på diagnosen døgnrytmeforstyrrelse.
Du angir ikke symptomer på parasomni.

HYPERSOMNI/EPWORTH SØVNIGHETSSKALA:

Du har ikke, ifølge svarene dine, diagnosen hypersomni.

ANGST/DEPRESJON:

Du har, ifølge svarene dine, symptomer på mulig angst og/eller depresjon. Du besvarte spørsmål på et mye brukt spørreskjema om angst og depresjon. En verdi på 8 eller høyere tyder på mulig angst/depresjon, mens verdier på 11 eller høyere gjør diagnosene ganske sikre. Angst og depresjon kan opptre samtidig med forskjellige typer av søvnproblemer. Ofte vil søvnproblemene reduseres hvis den psykiske lidelsen behandles. Ta dette opp med fastlegen din. Du kan lese mer om søvn og depresjon på hjemmesidene til Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no).

Din verdi på angst:
13

Din verdi på depresjon:

9

 

 

Hmm... Kanskje jeg skulle ordne med den legetimen også da. Fint og flott.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

T

T

28, Asker

Uanstendig negativ

Livet er noe jeg ikke forstår meg på. Jeg prøver bare å være meg. Jeg må bare finne ut hvem jeg er først. Noen ganger prøver jeg å ikke være mer...

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) - lider jeg av. Så er det jo også; angst (med og uten panikkanfall), tilbakevendende depresjon (i varierende grad), lakenskrekk (periodevis, heldigvis). Kronisk suicidal (over halve livet mitt).

Jeg smiler mer enn du tror, men mindre enn jeg mener.

Jeg er under behandling. Jeg prøver å komme meg tilbake til livet. Veien er tung og lang med mange avstikkere og bratte bakker. Fint med hjelp til å ikke å havne utfor stupet.

Mer av meg;

Instagram: urobat/privaturobat

Mail: urobat@live.no

Noe du lurer på? Spør.

bloglovin

Kategorier

Arkiv